Психология на цвета

Цветовете имат определено психологическо въздействие върху човека. Един и същ цвят може да влияе по различен начин върху различните хора. В психологията се допуска, че предпочитането на един и ли друг цвят, може да говори за качествата и характера на човека.
В цветопсихологията се говори за три основни цвята – червен, син и жълт, към които може да бъде съотнесено поведението на човек . На тази база Карл Хутер през дванайсете години на миналия век извежда три основни човешки натюрела.
Червеният цвят се свързва с топли усещания. На физическо ниво при въздействието му се увеличава мускулното напрежение, артериалното и вътре очно налягане. Учестява се пулсът и дишането. Червеното подтиква към динамика, активност и движение. Това също е цветът на суетата. Психологически червеното насочва вниманието на човек към външния свят. Усилва нервното напрежение и повишава безпокойството и тревожността. Човек облечен в червено, може да възбужда сексуално, но може и да дразни, ако не го намираме за привлекателен.
Червен характер притежават хората на движението. Те се стремят да поддържат добре развитото си и атлетично тяло. Това са хора, които могат да се справят и при най-трудните условия. Спортуването, потенето във фитнес зали или неуморни часове по аеробика, за тях просто са жизнено необходими. Отличават се с груби черти на лицето и развита скелетно-мускулна система. Гонят целите си докрай и изпитват силен стремеж да ръководят. Не умеят да се подчиняват на чуждата воля, което им създава проблеми. Склонни са към високомерие и коравосърдечност.
Синият цвят, обратно на червения понижава артериалното налягане, забавя честотата на пулса и дишането, отпуска тялото, намалява усещането за болка. В психологически план това е цветът на анализа и самовглъбяването. Този цвят релаксира , но може да доведе до изолираност и резервираност. При депресивно състояние, може да усили усещането за студ и тъга. Синьото носи хипнотична енергия.
Хората със син характер са хората на храната. Целият им живот е подчинен на задоволяването на насъщните потребности. Яденето, удобствата и лекият живот са на първо място за тях. В любовта се раздават само ако не им коства усилие. Обикновено са с кръгло , като луна лице и червендалести бузи. Биреното коремче често е част от имиджа на мъжете с този характер. „Сините “ хора често са егоистични и сдържани. Когато егоизмът им е здравословен и се държат възпитано са добре приети и излъчват голяма притегателна сила. Лошото е, че понякога стават себични и хладни към другите. Те знаят как да изглеждат важни. Въпреки, че могат да бъдат много начетени и интелигентни, самочувствието им идва преди всичко от материалните блага, които притежават. Отличават се със завидното умение да правят добро впечатление на хората , от които зависят.

Жълтият цвят е носител на светлината. Той стимулира зрението, повишава издържливостта и скоростта на зрителното възприемане. Повишава апетита и подобрява храносмилането. Предпочита се от хората, обърнати към външния свят, от дейните и справящи се личности. Жълтото създава усещане за радост и празнично настроение в деловата атмосфера. Прекалената му интензивност може да умори сетивата и психиката.
Жълтите характери са присъщи на сетивните и чувствени личности. Обикновено са със слабо телосложение и тънки крайници. Имат изискани, фини маниери и интелигентен поглед. Това са изключително фини и чувствени натури. Усещат настроенията на другите и често могат да вземат прекалено „ навътре“ , някоя безобидна реплика. По природа са добронамерени, но ако се почувстват засегнати, могат да бъдат и доста саркастични.
Разбира се, нужно е да уточним, че обикновено у всеки човек присъстват и трите типа цветове на характера, като единият от тях е доминиращ . Затова се радваме на пъстра палитра от комбинация между цветове не само в природата, но и в общуването и взаимодействието.

Татяна Жекова – психолог
За списание DeSense