Пазаруването – мания или терапия?

Защо купуваме? В резултат на рекламни въздействия. Обществото ни е подложено на несигурност, загуба на вяра в бъдещето, променени общочовешки…

Continue Reading →

Професионален стрес

Значимост на някои от факторите обуславящи равнището на професионален стрес в социалната сфера Човек през по-голямата част от времето си…

Continue Reading →