Помагащата хипноза

При споменаване на думата „хипноза” обикновено се наблюдават следните групи реакции: силно любопитство, нервност или пренебрежителен скептицизъм.
За пръв път през XVІІІ век хипнозата провокира и трите отговора ставайки предмет на научен интерес.

За тези, които са убедени, че хората крият дълбоко в себе си огромни резервоари неизползван потенциал, хипнозата е източник на силно вдъхновение. Нима има нещо по- естествено от разгръщъне  на целия потенциал на човешкото съзнание?

Историята на хипнозата  се свързва с изконния човешки стремеж в търсене на вътрешния свят и най-голямата сила, която притежаваме – съзнанието.

Днес хипнозата се приема като могъщ терапевтичен инструмент и навлиза във все повече болнични заведения.

Учените все още водят спорове за точния характер на хипнозата. Но това, което провокира хипнозата вече не е загадка и не предизвиква тревога. Съзнателният критичен ум се заобикаля или разсейва. Това дава възможност на подсъзнанието да доминира по време на хипнотичния транс. Подсъзнанието е хранилището на нашите убеждения, предствави, страхове и асоциации. Оказвайки им влияние, ние можем да променим своите подсъзнатени реакции към заобикалящия ни свят. Именно това се случва по време на внушенията. Най –впечатляващо е, че това наистина работи.

Техниката позволява на хора с фобии да ги преодолеят, дава възможност на жените да раждат безболезнено и на учениците да се явяват на изпити спокойни. Успели спортисти, лидери и популярни личности прибягват до хипнозата за да постигнат целите си, или да подобрят начина си на живот наред с хиляди обикновени хора от всякакъв произход и вяра.
Но хипнозата не е чудодейно лечебно средство. Постиженията на хората подложили се на хипноза се базират преди всичко на отключването на личностния потенциал.

Научната и медицинска гледна точка клонят в полза на хипнозата за разлика от обществените нагласи, които все още леко изостават.

Скоро всички ще могат да разберат своята истинска сила и начинът, по който хипнозата ще увеличи възможностите, които всеки от нас притежава.

Пионери в хипнозата

Още от древността хората са очаровани, но и изплашени от силата на съзнанието. Историята е свидетел на хора, работили с тайните на човешкото съзнание и развивали потенциала му. Египептяни, гърци, римляни и други цивилизации са използвали техники, които днес можем да отнесем до хипнозата.  През средновековието е широко позната силата на великите хора да лекуват само чрез своето присъствие или докосване.

По –късно, през века на разума, учените се опитват да разберат и обяснят тайните на подсъзнанието. Антон Месмер, Джеймс Брейд, Зигмунд Фройд са сред пионерите, проправили пътя, за да се превърне хипнозата в едно от най-могъщите терапевтични средства в съвременната епоха.