Лечебното одеяло е друга авангардна разработка  на руската медицинска наука, опростена и значително по-ефективна версия на популярната в Западна Европа и Америка “Камера на Reich” (“Оргон акумулатор”).
Механизмът на действие на Одеялото се свързва с 4 главни ефекта:
Екраниращ ефект – значително редуцира или напълно елиминира външното въздействие на вредните за човешкия организъм електромагнитни и електростатични полетa.
Огледален ефект –  отразява отделяните от самото тяло електромагнитни лъчения с ултрависока честота /UHF/.
Топлинен ефект –  регулира топлинния баланс на тялото чрез отразяване на неговите излъчвания в инфрачервения диапазон.

Кондензорен ефект –  преразпределя повърхностния електричен заряд на кожата и така създава по-благоприятни условия за оптимално функциониране на енергийната система на човешкото тяло.

След прекарани 20-40 минути в релаксиращ комфорт под одеялото, човек изпитва нарастваща вътрешна топлина, съчетана с намаляване на мускулното, емоционалното и психическото напрежение.
Най-бързо се изявява общоуспокояващият ефект на Одеялото. Но при ежедневното
му използване се наблюдава цялостно подобрение на психическото и физическо състояние. Елиминират се оплакванията от болки и изтощение.  Възстановява се работоспособността. Положително се  повлияват съществуващи заболявания.

При по-продължително използване на Одеялото,  се постига оптимизиране на всички телесни функции с реален тонизиращ и “подмладяващ” ефект. Затова, то е особено подходящо  за тези,  които желаят да се чувстват и останат колкото се може по-дълго млади, жизнени и здрави.

Освен за самостоятелно приложение Одеялото може успешно да се съчетае с всички други методи на традиционната медицина, водейки до значително повишаване на тяхната ефективност.

Особено полезно е комбинирането на Одеялото с предхождаща или
последваща СКЕНАР процедура.