Базов принцип при СКЕНАР терапията е  принципът на самоуправление на организма и неговото функционално състояние като сложна /даже свръх сложна/,йерархична, колебаеща се, самоорганизираща се система.

Основание : В основата на СКЕНАР терапията лежи един методологичен подход и един метод за електроимпулсно въздействие.

СКЕНАР терапията е  управляем процес, при това главното в нея се явява :

–          начинът на подаване на информация

–          Средството / СКЕНАР/, с помощта на което се оказва въздействие .

Човек и ЕНЕРГИЯ

Човекът е вселена в миниатюрен вид, и затова той трябва да притежава на практика всички  нейни характеристики. Човекът също се състои от енергия и съществува само благодарение на нея, а не на химически вещества /включително и лекарства/. Ако  необходимата енергия се възстанови в пълен обем, то и функциите  се нормализират.

В основата на СЕКНАР терапията лежи неспецифичен подход, така както в процеса на курса не се сменя „лекарството”, а се сменя само схемата, режимът на дозиране, диапазонът на дозиране, основан на общи принципи и правила за въздействие.

В СКЕНАР терапията  въздействащият сигнал се променя по структура, по вътрешна честота, време за въздействие на импулса, а така също дължината на импулса във времето. Това  я прави многокомпонентна, с много аспекти на приложение, където е необходимо синхронизация на подсистемите в организма.

СКЕНАР терапята е:

Формиране на ново функционално състояние на организма, чрез преобразуване на собствените му  реакции към патологични изменения и  външни дразнения.

СКЕНАР терапията е управляема, при това главното в нея се явява:

–          начинът за подаване на информация, основан на закономерностите в реакциите на самоорганизиращата се система.

–          Средството /СКЕНАР/, с помощта на което се оказва въздействие и се явява управляемо-самоуправляващо се устройство.

Уредът  СКЕНАР е бил разработен като част от секретната съветска космическа програма.
Целта е била да се създаде малък, енергоикономичен и преди всичко високо ефективен прибор, който да поддържа във върхова форма здравето на космонавтите, при това без да се използват класически медикаменти –
Лечението е безболезнено и силата на въздействието се регулира индивидуално за всеки пациент.
В зависимост от оплакванията и съгласно принципите на традиционната източна медицина, с апарата се обработват определени зони и точки от кожата. От тях чрез СКЕНАР-експертиза се откриват максимално подходящите, както и оптималното време за въздействие при конкретния пациент.

Абсолютни противопоказания практически няма, а относителните са крайно ограничени (наличие на „пейстмейкър“, тежки психически заболявания). Отрицателни странични ефекти и усложнения не са наблюдавани.
Скенар технологията принадлежи към медицината на 21 век – деликатна, неагресивна, помагаща на организма да се само възстанови.

И така използването на апарата СКЕНАР е показано във всички стадии при лечението на следните заболявания:

– нервна система – различни заболявания на гръбначния стълб с вторични разстройства на двигателността, нарушения в статиката и динамиката на гръбначния стълб, различните видове деформации. Радикулити, неврити, нарушения в мозъчното кръвообращение и техните последствия. Заболявания на вегетативната нервна система и т. н.

– костна система – миозити, артрити, артрози, ошипявания, счупвания в различни стадии.
– дихателна система – трахеити,бронхити,ОРЗ,ОВИ,бронхиална асма.

– сърдечносъдова система – хипертонична болест, хипотония, различните форми на аритмия. ИБС, заболявания на съдовете, варикозни разширения, трофични язви.

– храносмилателна система – гастрити, ентерити, колити, холецистити, хепатити, панкреатит

– пикочо-полова система – пиелонефрити, цистити, нарушения в менструалния цикъл, аднексити, безплодие, токсикоза на бременността.

– заболявания на зъбите – парандонтоза, парадонтит, премахване на възпалителни състояния и усложнения след лечение на пулпит. Отстраняване на болковия синдром.