Нуждаете ли се от холистичен поглед върху  уникалната ви същност?

Има  възможности  за разрешаване на вашите психологически, психосоматични и  здравословни и проблеми.
В резултат на това вие се чувствате в състояние на  нормално психическо, биологично и социално функциониране, т. е състояние на здраве.

На староанглийски думата за здраве е „холи“ – цял, а медицината, която разглежда човека като органична цялост, се нарича холистична медицина.
В единството на физическото и психическото се крие и ключа към успешното и ефективно повлияване на проблемите.  Ако боледува  тялото, боледува и  душата  и обратното. Необходимо е да познаваме не само видимото – тялото, но и невидимото – психиката, за да можем адекватно да реагираме  при патологичните промени и проблеми.

Търсейки възможности за цялостно въздействие върху тялото, душата и ума, избрах  следните психотерапевтични и  алтернативно медицински направления :

  • При психологически проблеми – хипноза, хипнотерапия,  краткосрочна терапия, психодрама терапия,  или еклектичен подход в зависимост от проблема .
  • При психосоматични проблеми – комплексният подход съчетава психотерапия  със  СКЕНАР- терапия. Психосоматиката е областта, която граничи с психологията и медицината.
  • СКЕНАР – терапията като самостоятелен метод  е подходяща при здравословни и физически проблеми.  Постигат се  много добри  резултати при проблеми  с опорно- двигателния апарат, нервна система, храносмилателна система, гинекологични проблеми, заболявания на дихателната система – остри и хронични   и др.