Традиционна медицина или алтернативна? Вражда или сътрудничество?

Има много мнения по този въпрос. В единият полюс стои скептицизмът на медиците от традиционната медицина, а в другият, прекалената…

Continue Reading →