Интуиция

На всеки му се е случвало да получи някакъв вид „прозрение“. Като че изведнъж, всичко е ясно и имаме мощно чувство, че това е вярното. После може да се появят съмнения за верността на разбирането, но в момента на самото разбиране съмнения няма. Шесто чувство, дар да предвиждаш, случайно озарение ли е, или още нещо? Интуицията – умението да чувстваш правилния избор, притежава всеки от нас.
Съществуват много теории за интуицията. Според някои, тя и разумът са си чужди едно на друго. Други, отхвърлят всякакви идеи за интуицията, като приемат, че става въпрос за бързо умозаключение. В психологията са разпространени две широки представи за интуицията. В единия случай, тя се разбира като решаване на проблем или преценяване, на базата на неясна, недостатъчна информация. В другия случай, се разглежда като емоционална стъпка надхвърляща процесите на решаване и преценяавне, и навлизаща в сферата на феноменалното у човека.
Интуитивното поведение е естествена човешка склонност да се правят изводи при недостатъчна информация. Ако са направили някаква прогноза за някаква ситуация, хората са склонни да действат по такъв начин, че направените прогнози да се осъществят.
Различните хора изискват различно количество информация за да предложат някакво решение. Интуитивният тип прилага своя минал опит, очаквания, неформални теории, убеждения , на база по-малко количество информация . Те са тези хора, които непрекъснато решават проблеми и изискват по-малко информация, отколкото е необходима на другите.
Разумът и интуицията са взаимно допълващи се. Интуитивното мислене е способността на човека да разбира цялостта на някакво явление веднаг и в пълнота, без предварително логическо мислене. След това, когато резултатът бъде проверен на практика, може да се каже, че е постигната интуитивна истина. Умът е нужен за да обобщи резултата и да го обясни логически.
Друг е въпросът за мистичната интуиция като ирационален процес. Хората, които са привлечени от мистиката, допускат наличието на Висши сили и възможност за контакт с тях. За тях интуицията е проникване в особено пространство, където изведнъж пред тях могат да се открият всички тайни на света и да повдигнат завесата на бъдещето. За разлика от рационалната интуиция, основана на опита и преживяваща свои граници, мистичната излиза от рамките на всякакви ограничения, за нея всичко е достъпно. Често зад маската на интуиция се скрива склонност за вярване в илюзии.
Интуицията е нещо нормално и обичайно за човека, като естествена част от общия организъм, както кръвоносната система, нервната или храносмилателната. Заблуда е, че тя може да се развива. Как да развием своя стомах, нервна система, сън? Така, че правилното отношение към интуицията е да я държим или върнем в естественото и състояние. За да работи интуицията е достатъчно да се научим да я слушаме и чувстваме. Да разграничаваме истината от лъжата, шестото чувство от фантазията. Когато интуицията работи възниква това странно, но много приятно усещане, че животът реагира на нашите желания. Стараейки се винаги да се опираме на логиката в своите решения, не вземайки под внимание интуицията, това обеднява живота ни. На практика истината както винаги е посредата. Уважавайте своята интуиция, но се старайте да проверявате резултатите и логически.

Татяна Жекова -психолог
за сп.Desense