Психология в офиса

Случвало ли ви се е да регистрирате обстановката в офиса наситена с напрежение все едно „с нож да го режеш”, а всички се преструват, че нещата са наред?
Наблюдавате ли нежелание за работа, липса на мотивация у служителите, чести и неконтролируеми конфликтни ситуации? Установявате, че нещо не е наред, но ви е трудно да го формулирате. В повечето случаи причината е проблемна комуникация между членовете на екипа.

Във всяка работна среда съществува формална комуникация. Проблемите при нея в повечето случаи могат да бъдат породени от недобър обмен на информация между работодатели и служители, чести изненади в работата, ненавременно информиране за нови решения и планове, неяснота за причините за вземане на решения. Лошата комуникация кара служителите да се доверяват повече на слухове, отколкото на казаното от мениджъра. Тя води до изолираност от процеса на вземане на решения, неразбиране или несъгласие с наложените задължения и възникване на въпроси като „Това защо е моя работа?”. Съществува неяснота по отношение на индивидуалните работни задължения. Тези проблеми водят до неефективен работен процес и разрешаването им е от съществено значение. Доказан метод за отстраняването им е създаване на атмосфера, в която всеки отделен член може да бъде чут и да му бъде позволено да изрази открито мнението си, излагайки своите аргументи. Свободно дискутиране на проблемите с цел извличане на полезни изводи е също ефективен начин за подобряване на психоклимата в работната среда.
Проблемите при формалната комуникация са лесно определими и разрешаването им е по силите на повечето мениджъри.
Трудности се срещат при откриването и отстраняването на причини за възникването на лоша неформална комуникация. Не рядко подбудителите на тези проблеми живеят с едно фалшиво” Аз”, добре опаковано според очакванията на другите, което ги потиква към самозаблуди, неавтентични и престорени преживявания, поведения и отношения. Някои от тях избират модела на
„ тих тормоз”. Това са хора амбициозни, но недотам компетентни. Техните подходи са манипулиране, постоянна критика, отправяне на непрекъснати обвинения, конфликтност, изнудване и цялостно саботиране на работата. Обектите на такова отношение са популярни и харесвани хора, компетентни, интелигентни, честни и чувствителни към неделикатност и несправедливост, лоялни и доверчиви, екипни играчи, хора проявяващи търпение и толерантност.
Манипулаторите са от най-честите причинители на затруднена неформална комуникация. Те се страхуват най-много от излизането наяве на некомпетентността и неспособността им за адекватни реакции. Критикуването на околните е опит да се прикрие собствената неспособност за справяне с поставените задачи или ситуации. Отправянето на обвинения е проекция на собствената неадекватност, като така не се налага да се понася самостоятелно отговорноста за неорганизирираност в работата и лоши работни отношения. Създаването на конфликти цели отвличането на вниманието от собствените прояви на некомпетентност. Изнудвщите са хора, които не умеят да поемат отговорност, емоционално незрели са, но са амбициозни и искат да се радват на похвали и успехи. На практика имат ниска самооценка и са неуверени. Изпитват постоянен страх да не се изложат.
Определянето на психологическия профил на подбудителя на лоша комуникативна среда е важна стъпка към разрешаването на проблема. За целта се изискват добри психологически познания. В много случай мениджърите не ги притежават и намират решение с налагането на строг контрол на неофициалните разговори и слухове между служителите. Мерки в тази насока водят до конфликтни ситуации, стрес, напрежение, изграждане на недоверие в управляващото звено. Организирането на тиймбилдинги, партита и други форми за сближаване в екипа са в редица случаи недостатъчно ефективни.
Успешното идентифициране и разрешаване на гореспоменатите проблеми изисква добър психологически подход. Извършването на професионално психологическо диагностициране при неспособност за справяне от страна на мениджъра е доказан начин за ефективно постигане на добра комуникативна среда.

Татяна Жекова
психолог и психотерапевт
сп. Desense бр.17