Използването на хипнозата с лечебни цели е отдавна известно на света още от древни времена. Няма болестно състояние, което по някакъв начин да не засяга човешката психика. Това е сравнително бърз, немедикаментозен, неинвазивен и деликатен метод за подпомагане на лечението, основаващ се на  естествените за всеки човек способности за навлизане в състояния на променено съзнание.

Хипнотерапията е подходяща за приложение във всяка област на медицината.

Особено подходящи и доказано ефективни са техниките на медицинската хипноза в следните случаи:

  • За справяне с болката и тревожността. При тревожни пациенти прагът на болката пада и човек става по-чувствителен към нея.
  • При фобии от различни стоматологични и медицински манипулации като дентална фобия, гастроскопии, колоноскопии,  страх и непоносимост към стомашни сонди и др.
  • При пациенти със страх от игли или при вида на кръв.
  • При депресия и тревожност при животозастрашаващи заболявания, разстройства на съня.
  • За засилване на имунната система, отключвайки вътрешния ресурс и силата на ума.
  • При онкологично болни. Например, в лъчетерапевтичното лечение при пациенти с клаустрофобия; при химиотерапия за овладяване на повръщането и страничните ефекти; в пред и след оперативния период, за по-лесно понасяне на оперативните интервенции и бързо възстановяване; за успокояване на болките.
  • Подходящо е за деца със страх от манипулации или от стоматологични процедури.
  • При подготовка за естествено раждане.
  • При сексуални затруднения и др.

Медицинската хипноза може да се окаже неподходяща при  някои психотични пациенти, при болни с шизофрения, епилепсия. Но и това не е абсолютна контраиндикация.

Всеки може да бъде хипнотизиран, ако има желание да влезе в това съсояние.  95% от хората могат да навлязат в така наречения лек транс, който е абсолютно достатъчен за клиничната работа.  В работата могат да бъдат включени и регресивна хипноза, хипноанализа, хипнодрама.

С използването на хипноза се постигат много по-бързи терапевтични резултати, в сравнение с другите методи за психологическо повлияване, но не бива и да се очаква и мигновен ефект.

Част от терапевтичната работа с хипноза е пациентите да бъдат обучени на самохипноза за да могат сами да използват възможностите си за влизане в транс и да стимулират защитните сили на организма, и  ресурсите за справяне.

Целта на хипнотеапията е пациентите  от пасивни получатели  на лекарствени медикаменти да се превърнат в  партньори и активни  участници в процеса на лечението,  а от там в отговорни и осъзнати за собственото си здраве личности.

За постигане на гореспоменатите цели са необходими не повече от 3 сесии.

При желание пациентите могат да продължат работата си с психотерапия, при която хипнотерапията е само един от инструментите на една цялостна и комплексна терапевтична  работа.

Вие избирате най-доброто за себе си!