Диагностика.

Осъществява се с помощта на РИСТА – ЕПД

РИСТА – ЕПД е софтуерно-хардуерна рефлексодиагностична система, която обезпечава диагностиката на нарушенията на жизнено важни функции на организма чрез измерване на електропроводимостта на биологично–активните точки, локализира оптималните рефлексогенни зони за въздействие и лечение на проявените нарушения с помощта на СКЕНАР – терапията и осъществява контрол на постигнатите цели на лечението.

Системата позволява на терапевта:

  • Да намери начало на развитие на заболяването на стадий функционални разстройства и да локализира зони на въздействие за профилактика на развитието на патологията.
  • Да получи обективна информация за състоянието на пациента при различни заболявания и да локализира най-подходящите зони за въздействие при лечение или рехабилитация.
  • Да прояви органно-тъканни изменения в началният стадий на тяхното развитие, съчетавайки методите на Накатани, Р. Фол и аурикуларната диагностика и да локализира зони за оптимално въздействие.
  • В нееднозначни клинични ситуации да получи обективна информация за състоянието на пациента, използването на която може да послужи за определяне на минимално необходими допълнителни изследвания за откриване на основни и съпътстващи заболявания.
  • Обективно да контролира постигнатите цели при профилактика, лечение и рехабилитация.

РИСТА–ЕПД повишава ефективността на работа на терапевта и помага да се съкрати срока на лечение до минимално необходимия.

Регистрацията и обработката на показателите, се осъществява в съответствие с изложения в международната заявка за регистрация на патент PCT / RU99 / 00456  „Метод на системна диагностика на състоянието на пациента по характеристиките на биологично-активните точки и устройство за неговото осъществяване” и патент на изобретение на Руската федерация №2211660 „Устройство за диагностика състоянието на организма на пациента по характеристиките на биологично-активните точки”.

Апаратно-програмния рефлексодиагностичен комплекс „ РИСТА – ЭПД”  /по методите на Фол, Накатани,аурикулодиагностика/,  е предназначен за оценка на функционалното състояние на вегетативната нервна система.